שיטת "רשל" או איך לסייע לגוף לרפא את עצמו

הרעיון היסודי של שיטת "רשל" הינו לעזור לגוף לרפא את עצמו, וזאת באמצעות הדרכים הטבעיות עבור הגוף בתור שכזה: תזונה, צמחי מרפא, וטיהור רוחני.

הטיהור הרוחני של האדם הוא יסוד הריפוי, והתזונה מהווה מכניזם עצום להשפעה על הגוף. השאלה היא רק כיצד להיעזר במכניזם הזה.

רוב רובם של באי העולם רואים בעין סקפטית את זה שבעזרת התזונה ניתן להתפטר מבעיות בריאות, על אחת כמה וכמה ממחלות קשות וחשוכות מרפא במקרים שבהם הרפואה הקונבנציונאלית לא הצליחה.

בהקשר הזה מן הנחוץ ביותר לומר את הדברים הבאים.

כחלק ממהלך ההגשמה, ההוויה והתפקוד של גוף האדם בעולמנו הגשמי פועל – העיקרון של שינוי צורה עקבי ובלתי פוסק ההופך מבנים מושלמים הנמצאים ברמות הנמוכות ביותר למבנים מושלמים בני רמות יותר ויותר נעלות, עד למבנה המושלם האחיד הנעלה מכול – ברמה של מידע, וברמות הקונסטרוקטיבית והאנרגטית של החומרי והבלתי חומרי.

והעיקרון האמור של הפיכת המבנים הנמוכים יותר, דרך פעילות הגומלין שביניהם, למבנים יותר ויותר נעלים, בא לכלל שימוש בידינו בהכנת תכנית מינון האכילה.

כלומר, תכנית מינון האכילה מורכבת בהתאם לגורמים אינדיבידואליים כלל-חובקים של מצבו של גוף חי נתון בזמן נתון, הן מצבו הפיזי, והן מצבו הרוחני. התכנית בזמן הנתון היא שתהווה את המבנה השלם והאחיד הנעלה, אשר השגתו מתאפשרת בפעול ההרכב של מצרכי מזון נפרדים המשפיעים אלה על אלה באופן הדדי. מצרכי המזון המפורדים האלה הם הינם מבנים שלמים ונמוכים יותר.    

מצרכי המזון כל אחד בנפרד וכשלעצמו עוברים הערכה אף הם בהתחשב במרכיבים החומריים והבלתי חומריים שלהם. כפי שכבר נאמר, הם נבחרים עבור הגוף הספציפי הנתון, קרי, בהתאם לכל הגורמים האינדיבידואליים של מצבו הפיזי והרוחני של הגוף.

כתוצאה, תכנית מינון האכילה המורכבת באופן אינדיבידואלי לפי העיקרון הנאמר, הינה מבנה שלם חדש – מבנה השייך לרמה נעלית יותר מאשר מצרכי המזון בתור שכאלה וכשלעצמם.

תכנית מינון אכילה כזאת בייחוד, המורכבת באופן אינדיבידואלי עבור הגוף הנתון בזמן הנתון, יכולה להיות בעלת כוח מרפא המסוגל לפעול באופן יעיל על הגוף הנתון בכללותו. לאור כך, התכנית יכולה בצדק להיקרא "תזונת מרפא".

מאוחר יותר, משמשת תכנית מינון האכילה להגדרה ולהכנה של תכניות מינון אכילה אחרות עבור הגוף הנתון, עדיין לפי אותו העיקרון. התכניות החדשות מורכבות בצורה המאפשרת להן לפעול על הגוף בכוח מרפא ההולך וגובר.

כתוצאה, בסופו של המהלך לפנינו מספר סוגים של תזונת מרפא, כאשר הנעלה ביותר ביניהם הוא מזון מרפא במצב נוזלי לחלוטין, המכיל בתוך עצמו אמצעי צמחי מרפא והמהווה את הגילום המרפא הנעלה ביותר ברמת מכניזם התזונה עבור הגוף הנתון.

משאבי הגוף האנושי גדולים ממדוד, ותפקידנו הוא להפעילם באמצעות תזונה, צמחי מרפא וטיהור רוחני, על מנת לעזור לגוף לרפא את עצמו. בסוף הדרך זה מה שהופך לגורם המכריע בהשתחררות הגוף מבעיות בריאות רבות, כולל סוגי חולי מורכבים וחשוכי מרפא. יתר על כן, הדבר מביא את הגוף לידי מצב של אפקט משיב נעורים.