המחלה מהי?

מחלה הריה תוצאה של הסתגלות הגוף לסיבה מסוימת הגורמת לחולי.

מחלה היא תגובת הגנה של הגוף. אלמלא הייתה מופיעה מחלה, בהיות סיבה מסוימת קיימת לחולי, היה הגוף מתקדם נחרצות לאבדון.

מחלה היא האפשרות הניתנת לגוף לשרוד.

אין צורך להיאבק במחלה בניסיון להכחיד אותה, ובכך לפעול נגד הגוף ולהפריע לו להיאבק נגד הסיבה הגורמת לחולי. תפקידנו לעזור לגוף במאבקו נגד הסיבה הגורמת לחולי, כלומר, לעזור לגוף לרפא את עצמו. רק הגוף עצמו בלבד יודע כיצד להיאבק בסיבה הגורמת לחולי.