האדם כמבנה אחיד ושלם

האדם אינו רק מה שנראה, נחוש ונבין;

האדם הוא גם מה שלא נראה, לא נחוש ולא נבין.

גוף האדם הינו מבנה אחיד ושלם, המהווה מכלול מרכיבים חומריים ובלתי חומריים הקשורים בינם לבין עצמם והמשפיעים אלה על אלה באופן הדדי. כל אחד מהמרכיבים עומד בקשר עם מרכיבים המקבילים לו של היקום, כאשר הכול נשלט על ידי המרכיב העליון והנישא על כולם, המרכיב הרוחני, שהוא הוא זה המהווה את היסוד של הגוף.

באמצעות קשרו עם סדר היקום מקבל גוף האדם את המידע החיוני לו ואת אנרגית כל אותן הרמות החומריות והבלתי חומריות המתאימות, המספקות את הנדרש להווייתו ותפקודו של גוף האדם בתוך עולמנו החומרי.