ריפוי

האדם כמבנה אחיד ושלם

האדם כמבנה אחיד ושלם

האדם אינו רק מה שנראה, נחוש ונבין; האדם הוא גם מה שלא נראה, לא נחוש ולא נבין. גוף האדם הינו מבנה אחיד ושלם, המהווה מכלול מרכיבים חומריים ובלתי חומריים הקשורים בינם לבין עצמם והמשפיעים אלה על אלה באופן הדדי. כל אחד מהמרכיבים עומד בקשר עם מרכי...
עיקר משמעות חיי האדם והסיבה העיקרית לבעיות בריאותו

עיקר משמעות חיי האדם והסיבה העיקרית לבעיות בריאותו

לאמיתו של עניין, הסיבה העיקרית והמניחה את היסוד לבעיות הבריאות של האדם הריה האדם עצמו, וביתר דיוק – מידת הסטייה של השקפת עולמו, של שאיפותיו, של יעדי החיים שלו, של ענייניו, של מוסרו שלפיו הוא חי למעשה, מהאמת המוחלטת . במילים אחרות, על מנת לחלץ את האדם מב...
המחלה מהי?

המחלה מהי?

מחלה הריה תוצאה של הסתגלות הגוף לסיבה מסוימת הגורמת לחולי. מחלה היא תגובת הגנה של הגוף. אלמלא הייתה מופיעה מחלה, בהיות סיבה מסוימת קיימת לחולי, היה הגוף מתקדם נחרצות לאבדון. מחלה  היא האפשרות הניתנת לגוף לשרוד. אין צורך להיאבק במחלה בניסיו...
שיטת "רשל" או איך לסייע לגוף לרפא את עצמו

שיטת "רשל" או איך לסייע לגוף לרפא את עצמו

הרעיון היסודי של שיטת "רשל" הינו לעזור לגוף לרפא את עצמו, וזאת באמצעות הדרכים הטבעיות עבור הגוף בתור שכזה: תזונה, צמחי מרפא, וטיהור רוחני . הטיהור הרוחני של האדם הוא יסוד הריפוי, והתזונה מהווה מכניזם עצום להשפעה על הגוף. השאלה היא רק כיצד להיעז...
מסלול הריפוי

מסלול הריפוי

בפגישה הראשונה עובר אדם שיחת הכרות. מטרת הפגישה היא לתת לאדם תפיסה מוחשית יותר של מסלול הריפוי שיהיה עליו לעבור. כלומר צורת התנהלות של מסלול הריפוי למעשה, פרק הזמן הנדרש למסלול, עלותו, וכד', מה שתלוי במקרה עצמו. העבודה עם האדם הפונה מתחילה בה...