ריפוי

האדם כמבנה אחיד ושלם

 "האדם אינו רק מה שנראה, נחוש ונבין;

האדם הוא גם מה שלא נראה, לא נחוש ולא נבין."

המשך קריאה: האדם כמבנה אחיד ושלם

 

עיקר משמעות חיי האדם והסיבה העיקרית לבעיות בריאותו

לאמיתו של עניין, הסיבה העיקרית והמניחה את היסוד לבעיות הבריאות של האדם הריה האדם עצמו, וביתר דיוק – מידת הסטייה של השקפת עולמו, של שאיפותיו, של יעדי החיים שלו, של ענייניו, של מוסרו שלפיו הוא חי למעשה, מהאמת המוחלטת. במילים אחרות, על מנת לחלץ את האדם מבעיות הבריאות שלו, הוא בעצמו זה שצריך להשתנות.

המשך קריאה: עיקר משמעות

 

המחלה מהי?

מחלה הריה תוצאה של הסתגלות הגוף לסיבה מסוימת הגורמת לחולי.

מחלה היא תגובת הגנה של הגוף. אלמלא הייתה מופיעה מחלה, בהיות סיבה מסוימת קיימת לחולי, היה הגוף מתקדם נחרצות לאבדון.

מחלה היא האפשרות הניתנת לגוף לשרוד.

המשך קריאה: המחלה מהי?

 

שיטת "רשל" או איך לסייע לגוף לרפא את עצמו

הרעיון היסודי של שיטת "רשל" הינו לעזור לגוף לרפא את עצמו, וזאת באמצעות הדרכים הטבעיות עבור הגוף בתור שכזה: תזונה, צמחי מרפא, וטיהור רוחני.

הטיהור הרוחני של האדם הוא יסוד הריפוי, והתזונה מהווה מכניזם עצום להשפעה על הגוף. השאלה היא רק כיצד להיעזר במכניזם הזה.

המשך קריאה: שיטת "רשל"

 

מסלול הריפוי

בפגישה הראשונה עובר אדם שיחת הכרות. מטרת הפגישה היא לתת לאדם תפיסה מוחשית יותר של מסלול הריפוי שיהיה עליו לעבור. כלומר צורת התנהלות של מסלול הריפוי למעשה, פרק הזמן הנדרש למסלול, עלותו, וכד', מה שתלוי במקרה עצמו.

המשך קריאה: מסלול הריפוי